Historia Podcastit

Traakian hautajaisten bareljeefi

Traakian hautajaisten bareljeefi


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

3D -kuva

Traakian hautajaisten bareljefi, Kreikka, Thessalonica, 64 CE, marmori. Musée d'Art et d'Histoire (Musée du Cinquantenaire, Bryssel, Belgia). Valmistettu ReMake and Recap Prosta
AutoDesk.

Traakialainen ratsumies on kaiverrettu ylempään rekisteriin. Prancing -hevosellaan hän heiluttaa keihää villisian suuntaan, jota koira jo uhkaa. Hänen edessään seisoo verhottu nainen. Alemman rekisterin neljä merkkiä luultavasti edustavat kuolleen perhettä. Epitafi kulkee stelen reunaa pitkin. Se on päivätty Actiumin aikakauden mukaan (joka alkaa vuonna 31 eaa):

"(Sellainen sellaisille) hänen miehensä ja Pyrrhus, hänen (isänsä?), Muistoksi ja itselleen elossa (vielä). Vuonna 95."

Jos haluat lisää päivityksiä, seuraa minua Twitterissä osoitteessa @GeoffreyMarchal.

Tue meidänVoittoa tavoittelematon organisaatio

Sivustomme on voittoa tavoittelematon organisaatio. Vain 5 dollarilla kuukaudessa voit liittyä jäseneksi ja tukea tehtävämme sitouttaa ihmisiä kulttuuriperintöön ja parantaa historianopetusta maailmanlaajuisesti.


Muistoja kivessä: hahmokappaleita Egeanmeren Traakiasta. Meletemata 75

Kuten Dimitra Andrianou aivan oikein sanoo kirjansa alussa, Kaakkois -Traakia on edelleen “an alitutkittu ja alue. Kiinnostus Traakian antiikkia, erityisesti sen etelä- ja kaakkoisosaa, kohtaan on ollut jo jonkin aikaa jäljessä, vaikka viime aikoina kreikkalainen osaaminen on lisääntynyt. Lisäksi tutkijat kiinnittävät enemmän huomiota tämän merkittävän alueen, joka yhdistää Euroopan ja Anatolian, turkkilaiseen osaan. Samaan aikaan bulgarialaiset tutkijat ovat tutkineet sisämaan Traakiaa vuosisatojen ajan perusteellisesti, koska traakialaisten aiemmin asuttamat maat edustavat nykypäivän Bulgarian kansallisalueen ydintä. Tämä dynaaminen, vaikkakin epätasainen, tieteellisen työn kehitys antiikin Traakian aineellisesta ja hengellisestä elämästä on inspiroivaa, koska se tarjoaa valtavia mahdollisuuksia kulttuurisiin yhteyksiin Itä -Välimeren alueella.

Andrianoun kirja on kokoelma Egeanmeren Traakian hautausmaista, joista on tähän mennessä keskusteltu vain ytimekkäästi useissa eri (ja lähinnä paikallisissa) lehdissä. Lisäksi se tarjoaa osittaisen täydennyksen Egeanmeren Traakian () IThrAeg).

Kirja koostuu kolmesta pääosasta, joista ensimmäisellä pyritään tutustumaan lukijaan käsiteltäviin hautauskoristuksiin. Nämä on ryhmitelty neljään kronologiseen yksikköön: seitsemäs - viides vuosisata eaa eKr. Neljäs vuosisata eaa kolmannesta ensimmäiseen vuosisataan eaa ja ensimmäinen - kolmas vuosisata jKr. Kussakin ryhmässä muistomerkit asetetaan ensin lyhyesti niiden historiallista taustaa ja asiaankuuluvan hautausperinteen kontekstiin, jonka jälkeen kirjoittaja kuvaa niiden arkkitehtonisen muodon ja ikonografian. Korpussa paljastuu, että Egeanmeren Traakian varhaisimmat tunnetut hautakivet ovat peräisin kuudennen vuosisadan viimeiseltä neljännekseltä, kun taas viimeisimmät ovat kolmannelta vuosisadalta jKr. Seitsemännestä vuosisadasta keskustellaan vain historiallisena kontekstina ensimmäisten kreikkalaisten uudisasukkaiden saapumiselle Egeanmeren rannalle.

Tämä ensimmäinen muistomerkkien kuvaus on ytimekäs ja selkeä, eikä sen ole tarkoitus kopioida luettelomerkintöjä, koska toisin kuin jälkimmäinen, sen tarkoituksena on ohjata lukija ikonografisiin, tyylillisiin tai kronologisiin ongelmiin. Se sisältää myös historiallisia kommentteja.

Hahmottamia hautausmaisia ​​reliefejä verrataan Egeanmeren Traakian kaiverrettuihin, mutta koristelemattomiin hautapisteisiin (kuten IthrAeg): kun hahmotetussa kohokuviossa on merkintä, Andrianou käyttää näitä todisteita tarjotakseen tilastot hautausmuistomerkintöjen löydöistä ja hautausrituaaleista. Keskustellaan myös sanallisista ominaisuuksista, kuten muistomerkin nimeämisestä, kutsumustyypeistä, tietyntyyppisten muistomerkkien leviämisestä, tiedoista vainajan kansalaisuudesta ja muista sukulaisuuksista.

Lyhyt luku kirjan ensimmäisen ja toisen osan välillä hahmottaa hautajaistyylien typologiaa Pohjois -Egeanmerellä: naiskos -tyyppi, paneelitelat Stockwerkstelen, Grabreliefs - (kaksi viimeistä termiä on otettu saksan sanastosta selvyyden vuoksi ja jotta voidaan kunnioittaa Saksan arkeologisen koulun laajalti tunnustettua panosta tällä alalla).

Kirjan toinen osa on omistettu Etelä -Egeanmeren stelae -hautauskuvakkeelle. Kuten edellä mainittiin, toistuvan lähestymistavan tavoite eroaa ensimmäisestä osasta, jotta se voi keskittyä jokaiseen tiettyyn aiheeseen viittaamatta kunkin muistomerkin muihin ominaisuuksiin. Kaksi aihetta ovat ensisijaisia ​​tarkastelujakson aikana: Ratsastajan ( Heros Equitans) ja hautajaiset ( Coena funebris). Andrianou edistää merkittävästi molempien ymmärtämistä, koska he näkevät ne suuremman ideologisen kerroksen merkkinä, joka kattaa uskonnolliset vakaumukset, hautajaiset, kulttuurikontaktit sekä jotkin historialliset ja sosiaaliset asiat (alkuperäiskansojen väestö ja maahanmuuttajat, ammatit, sosiaalinen asema). Kirjoittajan yleinen johtopäätös on, että alueilla, joilla kreikkalaisella kulttuurilla oli voimakkaampi vaikutus (yleensä pitkin rannikkoa), hautajaisten juhla -kohtaus (osa Ionin ohjelmistoa) oli suositumpi, kun taas ratsastajan ikonografiaa käytettiin Traakian sisämaassa. Andrianoun toinen tärkeä havainto on, että Etelä -Egeanmeren Traakian juhla -ikonografiasta puuttuu sankarillinen konnotaatio, joka on tyypillistä hellenistiselle ja varhaisen keisarillisen ajan helpotuksille perhekuvien etuoikeuksien kuvaamiselle ja perhesiteiden vaikutuksille.

Keskustellaan useista muista figuraalisista teemoista, mutta ei kovin pitkälle, koska olemassa olevia muistomerkkejä on vähän ja ne ovat usein pirstoutuneita: istuvat tai seisovat miehet ja naiset eristyksissä, eri perheenjäsenet, puolikuvamuotokuvat, gladiaattorit, kohotetut kädet, seppeleet, arkaistiset tyylierokset ja deksioosimotiivi.

Tämä osio päättyy lukuun, joka esittää yhteenvedon hautakivien valmistuksesta Egeanmeren Traakiassa. Epäilen, että Andrianou olisi halunnut määritellä Egeanmeren Traakian kohokuvioiden alueelliset tyylit, mutta materiaalin ja niiden julkaisujen niukkuus vaikeuttaa tällä hetkellä niin kunnianhimoisen hankkeen toteuttamista. Samaan aikaan hänen työnsä on hyvä esitys ikonografisista vaikutteista, alkaen varhaisimmista Jooniasta, viidennen vuosisadan Thasosista ja Attikasta neljännellä vuosisadalla eKr.

Kuten muuallakin tekstissä, toisen osan viimeinen luku sisältää retken viereisten traakialaisten maiden veistokselliseen tuotantoon. Andrianou keskittyy yleiseen kreikkalaiseen ja erityisesti joonialaiseen ikonografiseen perinneeseen, mutta hän mainitsee myös ideologiat, joita Mustanmeren rannikon siirtokunnissa oli niiden kulttuuristen siteiden vuoksi joko Dorin tai Joonian metropoleilla. Ionin/Anatolian vaikutus oli erityisen voimakas kuudennella ja viidennellä vuosisadalla eKr.

Tärkeä johtopäätös on, että kaikki käsitellyt ikonografiset teemat kuudennelta kolmannelta vuosisadalta eKr. Näkyvät edelleen myöhemmissä hautauskohreissa Pontic -siirtokunnissa ja Vähä -Aasian keskuksissa sekä Egeanmeren Traakiassa, vaikkakin epäsäännöllisesti. Joitakin uusia aiheita otetaan käyttöön, kuten juhla, jossa on monia hahmoja, herkulanealainen naaras, gladiaattorit, parit, joilla on deksioosi, mutta muita tyypillisiä roomalaisia ​​aiheita, kuten kuvittelee leikkeitä, eivät näy tunnetuissa muistomerkeissä. Kreikan perinne piti paikkansa. Traakian perinteiset kulttuurisidokset Vähä -Aasiaan (kirjoittajan mukaan Vähä -Skytiasta pohjoiseen Kilikiaan etelään) saivat uutta vauhtia. On aiheita, joita ei ole läsnä Egeanmeren Traakiassa: muotokuva -mitalit ja kuvat, jotka viittaavat kuolleen miehitykseen, ja varsin merkittävästi ei ole sotilaallisia hautausmerkkejä. Yleinen tärkeä johtopäätös on kuitenkin, että säilynyt materiaali ei anna todisteita raskaalle romanisoitumiselle ja#8221. Latinalaisen kielen käyttö hautauskirjoituksissa on myös melko rajoitettua.

Andrianou on omistanut kirjassaan useita sivuja Traakian sisämaan esineille luottaen muiden tutkijoiden eräiden tämän alan suurten tutkimusten tuloksiin. Näistä, vaikkakin lyhyistä, tiedoista käy ilmi, että yleisesti vallitsevasta kreikkalaisesta vaikutuksesta huolimatta se, että sekä sisämaasta että Egeanmeren Traakiasta tuli osa Rooman valtakuntaa nolens volens toi mukanaan joitakin tyypillisiä roomalaisen sivilisaation piirteitä. Egeanmeren Traakian hautausmaiset reliefejä osoittavat monella tapaa tämän uuden kulttuurin.

Kirjan kolmas pääosa sisältää useita lyhyitä lukuja, jotka täydentävät päätutkimusta, sekä luettelo. Yksi luvuista on kokoelma Egeanmeren Traakiaa koskevia nimitieteellisiä tutkimuksia. Luettelo olemassa olevista nimistä, mukaan lukien niiden alkuperä (traakialainen, kreikkalainen ja roomalainen), auttaa rikastamaan kuvaa yhteiskunnasta, jonka jäseniä kunnioitettiin hautajaisten helpotuksilla. Kävi selväksi, että keskustelukaudella väestö koostui pääasiassa kreikkalaisista ja traakialaisista ja pienestä määrästä maahanmuuttajia.

Kolmannen osan toinen luku koskee Egeanmeren Traakiassa hahmotetuille reliefeille käytettyjen kivien alkuperää. Tiedot saadaan teknisestä projektista, johon tekijä osallistuu. Toistaiseksi ryhmä on tunnistanut vain Marmaritsan marmorilouhoksen Maroneian läheisyydessä. Abderen hautausmaahan käytettiin paikallista porokiveä. L. Lazzarinin luku kertoo yksityiskohdat marmorianalyysistä.

Vaikka Andrianoun käyttämä näyttö ei ole runsasta, se on opettavaista ja tarjoaa tietoa Egeanmeren Traakian muinaisten asukkaiden elämän eri näkökohdista. Andrianou käsittelee tätä materiaalia varoen, varsinkin kun kyseessä ovat pirstoutuneet tai vahingoittuneet muistomerkit. Kuten hän huomauttaa, koko Egeanmeren Traakian veistoksellinen tuotanto on pieni. Tämä vaatimaton määrä muistomerkkejä on kuitenkin herättänyt runsaasti monivalenssista keskustelua Egeanmeren alueen taiteellisista vaikutuksista, traakialaisten ja kreikkalaisten asukkaiden roolista paikallisen kulttuurin muodostumisessa ja romanisoitumisasteesta.

Andrianoun tuottama luettelo sisältää 70 hautausmaista reliefiä koko Etelä -Egeanmeren alueelta Nestosin ja Hebroksen välillä, joista osa ei ole parasta taiteellista laatua. Aivan sopivasti erityistä huomiota kiinnitetään useisiin kappaleisiin: Shapli-deren friisi (nro 3), Maronean arvoituksellinen helpotus siivekäs hahmo (nro 8), naiskos stele ja kaksi seisovaa naishahmoa arkeologisessa museossa Komotinissa (nro 35), naiskos stele ja juhlatila samassa museossa (nro 37), plaketti juhlatilaisuudella Tavaniotis -arkeologisessa kokoelmassa (nro 44), Stockwerkstele kanssa Heros Equitans Komotinin arkeologisessa museossa (58).

Alaviitteet ovat hyvä lisä päätekstiin, ja ne sisältävät yksinkertaisia ​​bibliografisia viittauksia, mutta usein selvennyksiä ja yhteenvetoja mainituista teoksista. Kirja sisältää hyvän sarjan mustavalkoisia valokuvia reliefeistä, otettu eri kulmista ja sivuilta, joten kuvista tulee tärkeä täydennys sanalliseen kuvaukseen. Haluan korostaa, että suunnittelijat ovat tehneet erinomaista työtä.

Lopuksi: Dimitra Andrianou osoittaa perinpohjaista tuntemustaan ​​luetteloon sisällyttämistään muistomerkeistä sekä niistä, joita hän käyttää rinnakkaisina. Äärimmäisen tärkeää on se, että hän on tarkastanut ne kaikki henkilökohtaisesti. Ilmeisesti kirjailija on viettänyt paljon aikaa etsiessään muistomerkkejä, jotka on usein haudattu museon varastotiloihin, ja voin vain kuvitella, kuinka turhautuneena hän on voinut tuntea, kun hän ei löytänyt joitain kappaleita tai kun häneltä evättiin lupa tutkia tiettyjä muistomerkkejä. kohteet ovat julkaisemattomia. Andrianou on hyvin perehtynyt hautajaisten ikonografiaa koskevaan tieteelliseen tutkimukseen aivan luonnollisesti, hän käyttää pääasiassa kreikkalaisia ​​lähteitä, mutta osoittaa erittäin hyvää tietämystä ja arvostusta myös bulgarialaisten, romanialaisten ja turkkilaisten tutkijoiden julkaisuista. On sanomattakin selvää, että kaikki helpotuksiin liittyvä kirjallisuus, pääasiassa saksaksi, sisältyy myös hänen kirjansa bibliografiaan.

Tämä kirja on kirjoitettu ammattilaisille. Monet termit, käsitteet ja sanamuodot olisivat vakava haaste ei-ammattimaiselle lukijalle-varsinkin siksi, että kuten jo mainittiin, tämä muinaisen maailman osa ei ole yleisölle yhtä tuttu kuin Kreikan alueet.

Tämä on erittäin arvokas tutkimus. Se on omistettu vain yhdelle alueelle, jossa traakialaiset ja kreikkalaiset tapasivat ja asuivat yhdessä. On tietysti muitakin alueita, joilla traakialaiset ovat aiemmin asuneet ja joita perinteisesti tutkivat niiden maiden tutkijat, joihin he kuuluivat antiikin aikana. Uskon, että on aika luoda kansainvälisiä tutkimusryhmiä tieteellisten ponnistelujen tehostamiseksi. Tai lainatakseni itse Dimitra Andrianoua: “Synteettisiä tutkimuksia muinaisesta Traakiasta kokonaisuudessaan, tutkimuksia, jotka sisältäisivät kaikki kolme nykyaikaista aluetta (Bulgaria, Kreikka ja Turkki), ovat nyt erittäin haluttuja. ” 1

1. Olen erittäin kiitollinen rouva Mariana Nedelcheva-Raykoville, joka ystävällisesti muokkasi tämän arvostelun englanninkielistä versiota.


Tekstitykset

16 Kuva 1: Suunnitelma ja leikkaus Tholos -haudasta Zhaba Mogila tumuluksessa Strelchassa

17 Kuva 2: Zhaba Mogilan tholos -haudan julkisivu vaunun kanssa

18 Kuva 3: Maglizhin haudan suunnitelma ja leikkaus

19 Kuva 4: Suunnitelma sankari Ostroushan tumuluksessa Shipkassa

20 Kuva 5: Haudan suunnitelma Shoushmanets tumuluksessa Shipkassa

21 Kuva 6: Leikkaus Shoushmanetsin haudasta

22 Kuva 7: Shoushmanetsin haudan julkisivu

23 Kuva 8: Suunnitelma Mogilanskata Mogila tumuluksesta Vratsassa, jossa on kolme monumentaalista hautausrakennetta ja suorakulmainen krepis


Traakialaisten jalanjäljissä - Kazanlakin hauta

Huhtikuussa 1944 toisen maailmansodan pyörteessä pari sotilasta kaivoi kiihkeästi kaivoa suojelun toivossa. Se, mitä he löysivät, oli täysin odottamaton ja löydettiin pahimmassa mahdollisessa ajassa - se oli muinainen hauta.

Traakian hauta Kazanlak osoittautuisi yhdeksi aikansa merkittävimmistä löydöistä ja selviäisi sodasta. Sitä tutkittiin myöhemmin perusteellisesti. Hauta rakennettiin noin 4. vuosisadalla eKr. Ja se koostuu kapeasta käytävästä ja pyöreästä hautauskammiosta, jotka molemmat on vuorattu asiantuntevasti veistetyillä kivilaatoilla ja holveilla.

Kazanlak, Bulgaria: Traakian hauta Helvetia. Hauta löydettiin 28. heinäkuuta 1996. ( bulclicstar

Tämä on tholos -tyyppinen hauta, joka tunnetaan myös mehiläispesänä, ja se oli yleinen alueelle ja ajanjaksolle. Mutta kammion sisältö säilyi täydellisesti ja hämmästytti tutkijoita laadultaan. Seinien reunustamat maalaukset ovat majesteettinen esitys traakialaisesta aatelistosta: vaunukilpailut, hevoset ja juhlat sekä pariskunta kädestä pitäen - hehkuvat kuninkaallista ilmettä.

Nämä maalaukset ovat parasta laatua ja ne ovat ehkä tärkein käsitys traakialaisen aateliston elämästä. Hauta suljettiin tämän taiteen suojelemiseksi, mutta sen viereen rakennettiin täysikokoinen kopio, jotta ihmiset voivat vierailla ja nauttia näkymästä.

Fresko Kazanlakin traakialaisesta haudasta. (Kmrakmra / Julkinen verkkotunnus )


Nelipyöräinen vaunu hevosineen traakialaisen aristokraatin haudassa 1. vuosisadalta jKr. Vaunuissa on neljä suurta pyörää, joiden halkaisija on 4 metriä (1,2 metriä). pantterien ruumiit. Vaunujen vierestä löydettiin 2 hevosen ja koiran luuranko.

Marraskuussa 2008 arkeologiryhmä Veselin Ignatovin johdolla Bulgarian Bulgarian museosta Istoricheski muzej Nova Zagora löysi 2000 vuotta vanhan puisen vaunun. Se oli peitetty pronssilla ja se olisi koristeltu traakialaisen mytologian kohtauksilla, joita on nyt vaikea nähdä. Sen tarkka ikä on epävarma ja voi olla lähempänä 1800 vuotta vanha.

Tämä on yksi niistä harvoista tapauksista, joissa arkeologit voivat jäljittää koko rituaalikäytäntöjen mallin, joka liittyy hautauksiin merkittäviin traakialaisiin, jotka uskoivat parempaan kuolemanjälkeiseen elämään. Vainajalle asetettiin kaikki tarvittavat esineet elämänsä aikana. Mitä rikkaampi ja jaloin kuollut henkilö, sitä runsaammat hautauslahjat.

Pronssipinnoitettuja puisia vaunuja koristavat traakialaisen mytologian kohtaukset - jumala Eros, hyppäävä pantteri ja mytologinen eläin, jolla on pantterirunko ja delfiinin häntä. Siinä on pyörät, joiden halkaisija on 4 jalkaa. Nelipyöräiset vaunut ovat erittäin harvinainen löytö, ja tämä on erityisen merkittävä sen pyörien suuren halkaisijan vuoksi.

Puun esiintyminen arkeologisella alueella liittyy yleensä sen käyttöön eri toiminnoissa: rakentamisessa, tuotantovälineissä jne. Hyvin säilyneet vaunujen puiset osat löydettiin ensimmäistä kertaa Bulgarian alueelta.

Hautausmaalla löydettiin myös pöytäkeramiikkaa, lasiastioita, hyvin säilyneitä puu- ja nahkatavaraa, joista osa saattoi olla hevosvaljaita, ja muita lahjoja. Kaikki esineet käytettiin varakkaan traakialaisen aristokraatin hautajaisiin.


Traakian Seuthopoliksen kaupungin kuninkaallinen hautausmaa - sarjapaikka, Kazanlakin traakialaisen haudan laajennus

Maailmanperintökeskus julkaisee sopimusvaltioiden alustavat luettelot verkkosivuillaan ja/tai työasiakirjoissaan avoimuuden, tiedon saatavuuden ja alustavien luettelojen yhdenmukaistamisen helpottamiseksi alueellisella ja temaattisella tasolla.

Yksinomainen vastuu kunkin alustavan luettelon sisällöstä on asianomaisella sopimusvaltiolla. Alustavien luetteloiden julkaiseminen ei edellytä minkäänlaista mielipidettä maailmanperintökomitealta tai maailmanperintökeskukselta tai Unescon sihteeristöltä minkään maan, alueen, kaupungin tai alueen tai sen rajojen oikeudellisesta asemasta.

Kiinteistöjen nimet luetellaan sillä kielellä, jolla sopimusvaltio on ne toimittanut

Kuvaus

 1. Kulttuurilautakompleksi Ostrushan kumpulla - Keskipisteen koordinaatit 42 ° 41'23.5 "N 25 ° 21'03.8" E
 2. Hauta Golyama Kosmatkan kumpulla - Keskipisteen koordinaatit 42 ° 42'00.2 "N 25 ° 20'00.5" E
 3. Hauta Shushmanetzin kukkulalla - Keskipisteen koordinaatit 42 ° 42'24,7 "N 25 ° 20'55,5" E
 4. Hauta Golyama gola mogila -vuorella, ns. The Griffins - Keskipisteen koordinaatit 42 ° 42'19,5 "N 25 ° 20'40,6" E
 5. Hauta Malka gola mogila -kukkasella, niin kutsuttu Helvetia - Keskipisteen koordinaatit 42 ° 42'19.9 "N 25 ° 20'47" E
 6. Hauta niin kutsutussa Golyama Arsenalka -kukassa - Keskipisteen koordinaatit 42 ° 41'58 "N 25 ° 18'33.8" E
 7. Hauta niin kutsutussa Sarafova mogila -kukassa (Kran 2) - Keskipisteen koordinaatit 42 ° 40'32,1 "N 25 ° 22'53,3" E
 8. Muuraushauta niin sanotussa Svetitzata -kumpussa - Keskipisteen koordinaatit 42 ° 41'16,7 "N 25 ° 22'07,9" E

Balkanin ontelot Stara planinan (Balkan) ja Sredna goran välissä. Sen pinta -ala on noin 780 neliökilometriä (pituus 94 km ja keskimääräinen leveys 10 km), keskimääräinen korkeus on 350 metriä. Se valuttaa Tundzha- ja Tyzha -joet. Tyypillisiä helpotuksen muotoja ovat tulvakartiot, jotka sijaitsevat sen pohjoisilla alueilla. Ne yhdistetään toisiinsa muodostaen kupera kerääntymispinta, joka on kalteva etelään. Bulgarian ilmastovyöhykkeen mukaan Kazanlakin ontto alue kuuluu Euroopan mannermaan ilmastoalueeseen, lauhkean mannerosan osa-alueeseen. Hallinnollisen jaon mukaan se sisältää Kazanlakin, Pavel Banyan ja Muglizhin kunnat 47 siirtokunnan kanssa.

Ensimmäiset yritykset kartoittaa ja kuvata Kazanlakin onton arkeologisia monumentteja tehdään vielä 1800 -luvun jälkipuoliskolla, mutta niiden kohdennetun tutkimuksen alku alkoi 1800 -luvun 90 -luvulla. Tieteelliset haut tällä alueella tehostuivat toisen maailmansodan aikana, mutta poikkeukselliset arkeologiset löydöt 40- ja 50 -luvuilta 1900 -luvulla - Kazanlukin hauta ja Traakian kaupunki Seuthopolis herättivät luonnollisesti kiinnostusta suuri joukko tutkijoita, jotka ovat osaltaan laajentaneet tietämystä alueen historiallisesta kehityksestä esihistoriasta keskiaikaan.

Kuuluisin hauta laaksosta löydettyjen joukosta on täsmälleen Kazanlakin hauta, muistomerkki, joka on kirjattu maailmanperintöluettelon nro 42 alle vuonna 1979 kriteereillä I, III ja IV ja joka on peräisin 4. - 3. vuosisadalta eaa. on ainoa laatuaan Euroopassa, jolla on säilyneet seinämaalaukset.

Traakian kaupungin - Odrysian kuninkaan Seuthes III: n valtakuntien pääkaupungin, nykyisen Koprinkan padon - löytäminen ja täydellinen tutkimus on poikkeuksellisen tieteellinen merkitys. Seuthopoliksen rakentaminen on alkanut 4. vuosisadan viimeisen kolmanneksen alussa. Eaa. Eaa., Kun sen kehityksen nousu alkoi varhaisen hellenistisen aikakauden aikana. Tähän aikaan liittyy myös vaikuttavien traakialaisten aristokraattien vaikuttavimpien hautatilojen rakentaminen.

Kazanlakin onton hautojen laajamittaisten kaivausten seurauksena Assoc. Professori Georgi Kitov vuosina 1992-2005 tutkittiin yli 300 kumpua. Kaivettujen muistomerkkien joukosta erottuu 15 hautaa, kolme muuraushautaa ja lukuisia rikkaita hautauksia. Merkittävimmät tähän mennessä löydetyt haudat keskittyvät pienelle alueelle onton pohjoisosassa. Siellä, Shipkan kaupungin ympäristössä, löydettiin kahdeksan kivilohkoista rakennettua hautaa, yksi tiilistä ja yksi muuraussarkofagin kaltainen hauta, joka oli osa Odrysian kuninkaan Seuthes III-Seuthopolis -pääkaupungin nekropolia. hauta seinämaalauksilla Kazanlakin kaupungissa, joka on kirjattu vuonna 1979 maailmanperintöluetteloon. Tämä edellytti ehdotusta, jonka mukaan Bulgarian tasavallan kulttuuri- ja luonnonperinnön alustavaan luetteloon sisällytetään kahdeksan näistä muistomerkeistä sarjapaikkana - jatkoa nykyiselle maailmanperintökohteelle "Kazanlakin traakialainen hauta". Tulevaisuudessa ehdotetaan lisää löydettyjä hautoja nekropolista.

Kuvaus rakenneosista:
1. Temppeli "Golyama Arsenalka" Mound sijaitsee lähellä Sheinovon kylää. Se löydettiin vuonna 1995. Kumpun korkeus on 8 metriä ja halkaisija 45 metriä. Siellä löydettiin hauta, jolla oli edustava julkisivu, suorakulmainen hautakammio, jossa oli päätykatto ja kupolikammio, joka oli rakennettu huolellisesti käsitellyistä graniittikivistä. Huoneiden sisäänkäynnit on varustettu kaksisiipisillä kiviovilla. Kupolikammion seinät koostuvat 11 rivistä alakohtaisia ​​lohkoja. Kupoli päättyy vaakasuoraan keystoneen. Lattia on peitetty 28 kivilaatalla, jotka on järjestetty kolmeen samankeskiseen vyöhön pyöreän kivilohkon ympärille. Tämä on aurinkokiekko, joka on tärkeä traakialainen symboli. Kolme samankeskistä rengasta auringon ympärillä kuvaavat traakilaista näkemystä maailmankaikkeudesta, joka koostuu kolmesta osasta - alamaailman valtakunnasta, maan valtakunnasta ja taivaallisesta valtakunnasta. Hautauskammion sisäänkäyntiä vastapäätä on hautausvuode. Hauta on ryöstetty muinaisina aikoina, ja siksi kammiosta löytyi vain osia kullatusta hopeisesta rintakilvestä ja neljä kultaista sovellusta hevosten sieppauksiin. Hautaan tehdyt hautaukset ovat peräisin IV vuosisadan eKr.

Muistomerkki on hyvässä kunnossa, julkisivun päälle on rakennettu suojaava suoja ja kulkutie hautaan. Pääsy sisätiloihin on rajoitettu rautaovella.
2. Shushmanetzin paikkakunnalla, Shipkan kaupungista kaakkoon, sijaitsee kahdeksasta kumpulasta koostuva kumpun nekropoli. Nekropolin suurin kukkula, jota kutsutaan myös "Shushmanetz ", halkaisija 81 metriä ja korkeus 17 metriä. Tutkimuksen aikana vuonna 1996 sen eteläosasta löydettiin monumentaalinen hauta. Se juontaa juurensa IV vuosisadalle eKr. Temppelin viimeinen tarkoitus on paikallisen traakialaisen hallitsijan hauta. Temppeli on ainutlaatuinen, koska se on ensimmäinen traakialainen temppeli, jossa on pylväitä molemmissa huoneissa - eteisessä ja hautauskammiossa. Temppeli koostuu pyöreästä kamerasta-tholos, suorakulmainen eteinen, jossa on ulokeholvi, jonka poikkileikkaus on puolisylinterinen. Eteiskammion julkisivun molemmilla puolilla on seinät, jotka on valmistettu suuresta joesta ja värikiveistä, muodostaen leveän, lyhyen käytävän. Hautauskammiossa on pystysuorat seinät, joiden halkaisija on 3,90 ja 3,85 metriä. Sen keskellä dorilainen sarake nousee ylös, ja seiniin on rakennettu seitsemän doorista puolipylvästä. Niistä löytyy arkkitehti, jonka yläpuolella on kupoli. Jokaisen puolipylvään päällä on mallinnettu seinälaituri, kun taas kupolirakenteen yläosa koostuu 15 säteittäisestä lohkosta, jotka lepäävät kammion keskellä olevalla Doric -pylväällä. Sisäänkäyntiä vastapäätä on kivinen hautausvuode. Kammion sisäänkäynti suljettiin kaksisiipisellä kasetti-kiviovella, jota koristivat veistetyt, punaisella värjätyt aurinkokiekot. Kammion sisäänkäynnin yläpuolella on mallinnettu väärä päällys, jonka reunoilla on palmettot ja puolipalmot. Eteiskammion julkisivu kruunattiin frontonilla, jota tuki ioninen pylväs, josta on jäljellä vain katkelma. Kammion ja eteisen pilarit, seinät ja lattia peitettiin hienolla laastilla. Eteisen lattiasta löytyi neljän hevosen ja kahden koiran uhrin jäänteitä.

Eri tyylisten arkkitehtonisten elementtien eklektinen yhdistelmä oikeuttaa tämän haudan rakentamisen siirtämisen varhaiseen hellenistiseen aikakauteen.

Vuonna 2013 Shushmanetzin kukkulan haudan säilyttämistä, restaurointia ja sosiaalistamista koskeva hanke toteutettiin alueellisen kehittämisen toimenpideohjelman puitteissa tuensaajan kulttuuriministeriön kanssa.

3. Golyama gola mogila mount, nimeltään “Griffins”, samasta nekropolista, sijaitsee noin 360 metriä Shushmanetzin lounaaseen. Sen mitat ovat: halkaisija 45 metriä ja korkeus 11 metriä. Hauta rakennettiin olemassa olevan kukkulan eteläreunaan ja löydettiin elokuussa 1996. Se on toinen todiste traakialaisten arkkitehtien ja suunnittelijoiden poikkeuksellisesta lahjakkuudesta. Hauta koostuu pyöreästä hautauskammiosta, jossa on mehiläispesän muotoinen kupoli, joka on rakennettu segmenttilohkoista, suorakulmaisesta esihuonekammiosta, jossa on kaksikerroksinen katto, julkisivu ja lisäksi kavennetut dromot, joissa on kiviseinät, liimattu julkisivuun. Hautausta edeltävän kammion sisäänkäynti on muovisen muotoinen aedikulaarinen, sisältäen joonialaisen ovenkarmin ja palmettolla koristeltu väärennös. Alemmat lehdet ovat pitkänomaisia ​​ja muistuttavat griffinpäitä, mikä antaa temppelin nimen. Molempien tilojen sisäänkäynnit on suljettu kaksisiipisillä kiviovilla. Sisäänkäyntiä vastapäätä pyöreässä kammiossa on kivinen hautausvuode, jossa on profiloitu koriste. V -luvulla eKr. Temppeli muutettiin hautaksi traakialaisen aatelismiehen hautaamisen jälkeen ja käytävä täytettiin lohkareilla ja maaperällä. Hauta ryöstettiin antiikin aikana, vain kaksi kultahelmeä löydettiin siitä. Sen rakentamisessa käytettyjen arkkitehtonisten tekniikoiden analyysi mahdollistaa sen, että se on peräisin IV vuosisadan lopulta eaa.

4. Kolmas hautausmaan kukkula Shushmanetzin alueella on ”Malkata gola mogila, ns. “Helvetia”. Se sijaitsee 240 metrin etäisyydellä lounaaseen Shushmanetzin kukkulalta. Sen mitat ovat: halkaisija 34 m, korkeus 10 m. Hauta sijaitsee kukkulan eteläosassa ja se löydettiin vuonna 1996. Se on rakennettu suurista, hyvin leikattuista kivilohkoista, jotka on liitetty toisiinsa rautakiinnikkeillä. Se koostuu suorakulmaisesta hautauskammiosta, avoimesta eteisestä ja pitkästä dromosista. Se on edelleen kiinnitetty etuhuoneen julkisivun etuosaan ja on rakennettu lohkareista ja savella liimatusta värikivestä. Eteinen ja kammio on peitetty yhteisellä konsolivarastolla. Seinät on rapattu ohuella kipsikerroksella Fretwork, joka helpottaa tiilimuurausta. Kammion sisäänkäynnin sulkee kaksinkertainen siivekäs kasetti kiviovi, jossa on lukko myös sisältä. Sisäänkäyntiä vastapäätä on kivinen hautausvuode, joka on myös peitetty hienolla rappauksella. Eteisestä ja käytävän itäisen ylimmän seinän edestä löytyi uhrihevosten jäänteitä. Tämä hauta on myös peräisin IV vuosisadan eKr. Rakennusta on käytetty pyhäkkönä IV vuosisadalla eKr., Mutta viimeisen hautaamisen jälkeen, kun etuhuoneessa hevonen on rituaalisesti uhrattu, käytävä on täytetty lohkareilla ja maaperällä. Temppeli ryöstettiin edelleen antiikin aikana ja kammion rituaalinen sänky on rikki.

Hanke "The Griffins" ja "Helvetia" hautakammioiden suojeluun, restaurointiin ja sosiaalistamiseen hyväksyttiin rahoitettavaksi Euroopan talousalueen rahoitusmekanismin 2009 - 2014 mukaisesti.

5. Kumpu “Golyama Kosmatka” on suurin tähän mennessä tutkittujen kuninkaiden nekropolin haudoista. Sen korkeus on 20 metriä ja halkaisija noin 90 metriä. Tutkijan mukaan - Assoc. Professori tohtori G. Kitov, osa jo kasatun kukkulan pengerrystä on purettu ja monumentaalinen hauta rakennettu. "Golyama Kosmatkassa" sijaitsee yksi upeimmista ja rikkaimmista traakialaisista haudoista, joissa on täysin säilynyt hauta. Golyama Kosmatkan hautauslaitos on vaikuttava kompleksi, joka koostuu edustavasta julkisivusta, joka on rakennettu värikkäistä kivistä, ja se on epätavallisen pitkä - 13 metriä. kupoli ja suorakulmainen hautakammio, joka on peitetty ulokkeisella holvilla. Kupoli ja suorakulmaiset kammiot on valmistettu huolellisesti muotoilluista graniittikvadroista, lattiat kivilaattoja. Julkisivuun lisättiin myöhemmin pitkä, karkeasti leikattuista kivistä tehty käytävä, joka oli päällystetty ja peitetty puupalkeilla. Kumpun reunalla sijaitsevan kompleksin sisäänkäynti valmistui toisella julkisivulla.

Hautajaisten jälkeen kammioiden sisäänkäynnit aidataan ja kiviseinillä ja puukatolla varustettu käytävä sytytettiin tuleen ja sen seurauksena se täytettiin pengerrystä. 7 m etelään, sisäänkäynnin eteen on asetettu luonnollisessa kasvussa oleva pronssipatsas, joka on hellenistisen kuvanveiston hieno mestariteos.

Haudasta löytynyt inventaario on yksinomaan rikas, ja se sisältää henkilökohtaisia ​​tavaroita ja hautauslahjoja - kultakruunun, kultaisen kupin (kylikes), joukon kultaisia ​​sovelluksia hevosten sieppauksiin, rautaisen miekan, jossa on tuppi, joka on koristeltu kullatulla kannella, pronssiarttuja, keihäänkärkiä, osia kilpi, pronssi- ja alabasteriastiat. Erityisen mielenkiintoisia ovat kolme esinettä - pronssikypärä, hopeakannu ja hopeakuppi, joista voitiin lukea nimi ΣΕΥΘΟΥ /of Seuthes /. This fact, as well as particular similarity in the features of the bronze head to the images on the coins of this Thracian ruler were the reason why Dr. G. Kitov assumed that it was the tomb of the founder of Seuthopolis, the Odrysian king Seuthes III.

The size of the tomb and the immense value of the treasures found therein, on some of which is inscribed the name of Seuthes III, came to prove that an important Thracian ruler was buried in the tomb. Archaeologists believe they have found the tomb of the greatest Thracian king Seuthes III, whose residence and main city of the dynasty established thereby was located near Kazanlak - Seuthopolis (today, at the bottom of Koprinka dam).

The socialization activities of the tomb in the mound of Golyama Kosmatka are finalized and it is one of the cultural values in the Kazanlak hollow mostly visited by tourists.

6. The mound “Ostrusha” has a height of 18 meters and a diameter of 75 meters. In it was discovered a cult-funerary complex, which consists of a monolithic burial chamber and five other premises, one of which has a round plan, situated on a total area of ​​100 square meter. The tomb chamber has a rectangular shape made of a granite block, while its walls are worked on in the inside and to the outside. It is mounted on a three-stage stylobate. It is covered with gable cover made from one block. The ceiling of the chamber is impressive, with a cassette structure, located on three levels. There is a large circle in the middle, surrounded by squares. Around them, in all directions could be seen small squares, which total number is 38. The central circle is covered with gold sheet, representing the sun disk. Each cell is filled with polychrome pictorial images - portraits, scenes with human figures, fight between animals, plants and geometric motifs. The mirals are made very precisely after serious preparation, the composition is flawless, their stylistic characteristics resembles those of the Kazanlak tomb inscribed in UNESCO’s World Heritage, however dating back to earlier times. Only the image of woman’s head is the best preserved. The tomb was robbed still in antiquity, while only the southwestern room remained unaffected – there has been laid a horse with rich silver horse trappings, a gilded collar- breastplate and two silver vessels were found.

The cult-funeral complex in Ostrusha mound was built in the last quarter of IV century BC.

Measures have been taken to strengthen the preserved part of the murals, a protective building was built over the whole complex and there have been created conditions tor tourist visits to the monument.

7. In the mound located to the North of the town of Kran, (the so-called “Sarafova mogila” or „Kran 2“) with a height of 8 m and a diameter of 50 m was found a masonry tomb. It consists of a dromos and two rectangular chambers. The dromos is shaped from stone blocks, it has had a gable roof with wooden beams and tiles. The ante-burial and the burial chamber are made of bricks, as their coverage is made of fake vault. Their walls are covered with Fretwork divided into multi-colored horizontal belts in white, black, red, orange and yellow. The arrangement of colors is different for the two chambers and the corridor. The central burial chamber used to be closed by single-winged stone door, which was preserved on place with preserved iron ring. In the dromos was found a horse skeleton. The tomb has been robbed in antiquity, several small objects of gold and silver and black varnish kantharos. It dates back to the first half of the III century BC. Measures have been taken to strengthen the Fretworks by building a protective coating over the dromos. The access to the tomb is restricted only to professionals.

8. The mound called the “Svetitzata” has a height of 8 m and a diameter of 60 m. In the southern periphery of the mound was discovered a sarcophagus-like tomb built of stone blocks, the floor is covered with stone slabs, and the coating is formed from seven cross laid trapezoidal blocks. The grave is oriented to the East-West and its dimensions are 1,7 x 3,16 m. To the inside were found parts of the skull and lower limbs, marking the location of the missing human skeleton. The inventory consists of items of the accoutrements and armaments (bell shaped armor of bronze and iron, two iron swords, several iron spearheads and 144 bronze arrows), pottery (two amphorae, a cup, two Attic red figured jugs), whole and fragments of bronze and silver (a hydria, a bowl, a cup with two handles). The most interesting finding is the golden mask made of thick gold sheet laid in the grave at the place of the deceased’s head. a gold signet ring with an image of an athlete was also found.

The masonry grave in the Svetitzata mound is the earliest of the presented tomb facilities. It dates back to the end of V century BC.

In order to conserve the burial facility of the Svetitzata mound a temporary protective structure was built and it is included in the future plans for socialization.

Justification of Outstanding Universal Value

When in 1944 in the town of Kazanlak a domed tomb with interior covered with exquisite murals was accidentally discovered, the global scientific community was extremely impressed by the achievements of the barely knowns so far Thracian culture. A number of monographs, studies and articles are dedicated to this monument. The Bulgarian State has undertaken urgent measures to protect this masterpiece of ancient art. Later, a copy of the tomb was rebuilt for tourist visits. In 1979 the Kazanlak tomb was inscribed in UNESCO’s World Heritage List. Over the years, in the region of Kazanlak are discovered more monuments with similar characteristics, most of them built by order of Thracian noblemen in the late IV and early III century BC. Moreover, there is now a scientifically based assumption who some of them are. These undoubtedly significant architectural monuments made of different materials and with individual style are a brilliant illustration of the aesthetics of the early Hellenism in Thrace, as well as of the increased self-esteem and economic opportunities of the Thracian establishment in the times after the death of Alexander the Great. The proposed eight sites form part of the royal necropolis of the Thracian city of Seuthopolis and are proposed as a serial site - expansion of the Kazanlak tomb inscribed in the World Heritage List.

All the tombs are legally protected pursuant to the national law as a immovable archaeological cultural values ​​of national significance. The burial mounds and the tombs therein are entered in the automated information system "Bulgarian Archaeological Map" (AIS AKB). The proposed sites as well as the Kazanlak tomb already inscribed in the List of World Heritage Kazanlak, are managed by the Kazanlak municipality. In 2014, upon award of Kazanlak Municipality a master plan of the part of the Kazanlak hollow mostly saturated with outstanding cultural heritage was developed. This plan aims to ensure effective management of the territory and the optimal balance between private and public interests in the region, known in the public domain as "Valley of the Thracian Kings".

Kriteeri (i): The archaeological monuments in the Royal necropolis of the Thracian city of Seuthopolis constitute a unique evidence for the Thracian cult and tomb architectural tradition. They represent the most remarkable achievements of the creative genius of the Thracians as a masterpiece of creative structural and architectural solutions. In the building of the individual tombs and the creation of monumental and artistic decoration for each of them an individual creative approach was applied, with extremely high performance, which makes them unique works of human genius.

Criterion (ii): The proposed eight tomb facilities amongst those discovered in the Kazanlak hollow are amongst the most representative examples of the Thracian tomb architecture, impressive facilities, combining both building skills gained over the centuries, and advanced - for their time - elements and adornment techniques. Each of the presented tomb facilities has its own specific architectural and artistic look. In the building each of them were used different construction techniques and materials, various architectural elements and adornment techniques are employed. Amongst them, there are examples of precisely completed premises with rectangular or round plan, with flat, pitched or domed coating made of granite quadras or sectoral bricks. The architectural decoration is extremely varied - columns and semi-columns, pilasters, orthostats, frontons are used, and in some cases - the white Fretwork on the interior is indented resembling an architectural order. There are also examples of sculpted elements and coloring of certain parts, or overall coverage of the walls with colorful friezes. Most of the tombs are equipped with calligraphic monumental double-winged stone doors and stone bed in the burial chamber. The two chambers in the tombs in the mounds of Ostrusha and Golyama Kosmatka are made of entirely monolithic granite blocks, making them unique and undoubtedly - the most impressive in its craftsmanship.

Kriteeri (iii): The eight object of the Thracian tomb architecture are an exceptional testimony for a cultural tradition of the Thracians. The traditions to rise remarkable monuments associated with the Thracian’s burial practices are rooted still in the beginning of the early Iron Age, when in southeast Thrace were built impressive megalithic monuments - dolmens and rocky tombs. In the Classical era, with the creation and the flourishing of Odrysian State, the construction of royal tombs and graves started in Thrace. In the early Hellenistic era this process was strengthened and at that time were built the most remarkable Thracian tombs – and exceptional testimony for a cultural tradition of the Thracians. Such tombs are discovered around significant political and Thracian cultural centers, one of the most important being Seuthopolis. As in all Thracian tombs, in those shaping the mound necropolis were discovered various gifts that demonstrate the wealth and prestige of the people buried in them. In this mound necropolis, however, were found objects that are unique in their nature not only in terms of the Thracian culture, but also worldwide - several exquisitely crafted containers of precious metals, beautiful adornments, ornate elements, weapons and accoutrements with rich decoration that turns them into objects of worship. A mask made of thick gold sheet and the head of Seuthes III have become popular and world famous.

Criterion (iv): The eight Thracian tombs in the Kazanlak region constitute a whimsical ensemble which elements are functionally related and have certain logical, spatial and aesthetic relations with each other and with the surrounding environment, and they are revealed in a scenic cultural landscape. They are part of the necropolis of capital of the Odrysian king Seuthes III - Seuthopolis to which also belongs the tomb with murals of the ton of Kazanlak inscribed earlier in the list. They all have the same purpose - to preserve the remains of the members of the royal family and their cronies. However, each of the eight tombs is implemented in a different way, obviously depending on the tastes and preferences of the noble person who assigned their construction, and despite their overall function, it is unique in terms of conception and execution. For this reason, they become the most characteristic and most representative group of this type of monuments in the lands inhabited by Thracians. Their preservation and presentation in an appropriate manner, together with the Kazanlak tomb, as an ensemble of top achievements of the Thracian culture and art will contribute to the enrichment of the world cultural heritage.

Kriteeri (vi): The Thracian religion is unique and is a very interesting confessional and ideological system which manifestations themselves contribute to history of the world philosophical thought. The religious beliefs of the Thracians for the continuation of life after death are a postulate underlying the major world religions - Buddhism, Christianity, Islam. The discovered Thracian tombs in the Kazanlak hollow are the most developed form and most representative expression of the traditional religious beliefs of the Thracians associated with funerary practices.

Justification of choice of the constituent elements in relation to the future proposal for inscription in its entirety:

The proposal to include new cultural values ​​in the Tentative List of Cultural and Natural Heritage of the Republic of Bulgaria is prepared after a scientifically based selection. The proposed Thracian tombs are the most important so far discovered in the Kazanlak hollow. Besides being the best preserved, they also provide the most clear insight for the diversity of architectural and artistic aspects of the Thracian monuments related to the funeral beliefs. An important argument for choosing them is established link to historic sites, persons and events - they are part of the necropolis of Seuthopolis and there is no doubt that there were buried members of the Odrysian dynasty, the most famous thereof being the king Seuthes III. In findings during the excavations of Seuthopolis were mentioned the names of the wife of Seuthes - Berenice and four of his sons.

Statements of authenticity and/or integrity

All the Thracian tomb facilities in the Kazanlak hollow proposed as a serial site are explored during archaeological excavations and preserved as they were discovered, so that their authenticity cannot be questioned.

Upon completion of the archaeological excavations, all the tombs were awarded the legal status of immovable cultural values ​​of national importance and certain limits, security zone and modes of using the territory have been determined. Measures for emergency conservation, provisional safeguard buildings have been undertaken and appropriate air conditioning has been ensured. The tombs in the mounds of Ostrusha, Golyama Kosmatka and Shushmanetz are protected with permanent protective buildings and socialized. The conservation activities are consistent with the requirements for protecting the original, while their exposure does not affect the authenticity of the monuments.

The eight monuments of the Thracian tomb architecture included in the proposal are found fully preserved in the form in which they were covered in the mounds. The losses caused by offenders in the antiquity or as a result of the natural aging processes of the materials are found mainly in the additional elements, ornamentation and decoration - broken stone doors, partlially impaired Fretworks or murals. Measures have been taken to eliminate the causes of deepening the processes of destruction, for partial anastylosis and effective protection of the sites.

Comparison with other similar properties

The presented group of Thracian tomb monuments is part of a necropolis that used to serve the capital of the Odrysian king Seuthes III, part of which is the Kazanlak tomb already inscribed inn the List of World Heritage. In the Bulgarian lands were found many similar monuments, some of which are remarkable examples of combining local building traditions with such borrowed from architectural ideas of Ancient Greece. A great example of such artistic synthesis is the royal tomb, discovered in Ginina mogila in Sveshtari village, in Northeast Bulgaria. This tomb was built within the archaeological reserve of Sboryanovo where is located the Getan city of Helis and its vast necropolis. It is included in the list of World Cultural and Natural Heritage of UNESCO in 1985.

In Maritsa valley were studied several representative tombs related to the main branch of the Odrysian dynasty. Particularly impressive are the tombs in Chetinyova mogila in the village of Starossel, Hissarya municipality and the smaller tombs situated around it, the one at Mezek village, Svilengrad municipality, at Valcho pole, Lyubimetz municipality, several around Plovdiv and the tombs at Kırklareli (Kırklareli) and Tekirdag in the European part of Turkey. In 2000, near the village of Alexandrovo, Haskovo district, a second Thracian tomb with murals was discovered, inscribed in Bulgarian Tentative list. In the dome chamber, in a frieze are represented hunting scenes, in the pre-burial chamber – martial scenes. In the same area were found several dozens of smaller and less preserved Thracian tombs.

In the town of Vratsa, in Northwest Bulgaria, in the land of the Tribals, is researched the so-called Mogilanska mogila with three tombs and particularly rich funeral inventory.

In 2009, a rescue research of the only known so far tomb with two chambers at the village of Gagovo, Popovo municipality in Northeastern Bulgaria, was carried out.

Each of these monuments carries important information about the life, customs and beliefs of the Thracians, but the most complete picture of the diversity of the Thracian tomb architecture can be acquired when the tombs near Kazanlak are visited. Concentrated on a small area, beautifully preserved, largely socialized and protected, the masonry tomb facilities in the Kazanlak hollow are the most prominent achievements of the creative genius of our ancestors - the Thracians.


Group Reliefs

A third century C.E. funerary relief from Palmyra now in the British Museum (below) depicts a funeral banquet. Elite tombs of this period demonstrate a mixture of Roman and Near Eastern motifs. In this particular relief that depicts a funeral banquet, the reclining male is attended by a seated female perhaps the pair are meant to be husband and wife. The idea of the funeral banquet is a Roman motif adopted by local craftsmen. The male—presumably the deceased—reclines on a couch while holding an open vessel. He is depicted at a slightly larger scale than the attendant female. His costume is of Parthian origin, a sort of pant-suit. The Parthian empire, c. 247 B.C.E.-224 C.E. was a major political power of ancient Iran located on the eastern margin of the Roman empire. Reliefs such as this one would be arranged in groups of three in communal tombs, thereby giving the tomb chamber the resemblance of a Roman-style dining room (triclinium) in which a real banquet would have taken place.

Limestone relief showing a funerary banquet, Palmyra, Syria, c. 200-273 C.E., / British Museum, London

The funerary reliefs from Palmyra form a profoundly evocative body of evidence. The individualized treatment of the sculptures themselves still serves to convey important elements about the identities of these individuals. We can glean information about wealth, social status, role in the community, familial relationships—all of which help to enrich our reconstruction of ancient Palmyrene society. The reliefs also demonstrate the degree to which Palmyra existed in a multicultural and multilingual landscape, one in which the traits, trends, styles, and languages of the Graeco-Roman world and the Near Eastern world not only overlapped but intertwined, producing new, unique cultural objects. This is an important realization, one that helps remind us of the degree to which the ancient world was diverse and varied and that a great deal of the material culture of the ancient world resulted from shared cultural influence and hybridization. The tombs of Palmyra embody and evoke this climate of cultural diversity as they still stand as monuments to Palmyrene identity.


Tombstone Epitaphs and the Meaning of Funerary Inscriptions in Ancient Rome

In ancient Rome, female relatives of the deceased would mourn and participate in the burial procession. Some families also hired professional mourners and musicians.
(Image: Vitaly Minko/Shutterstock)

Procession for Cremation

Close female relatives of the deceased screamed, beat themselves, tore out their hair, scratched their cheeks until they bled, rolled on the ground, and pound their heads against the ground. The family also hired musicians, and professional mourners, the people who made a living by screaming and wailing. Some funerary ceremonies had become ostentatious spectacles that on several occasions, laws were passed to limit how much could be spent on them.

What Property Rights Meant in Ancient Rome?

Romans were concerned about leaving their property to the desired person. The main purpose of a will was to designate somebody as the heir. This was different from modern wills, in which the main purpose is usually to distribute property. The heir inherited not only all or most of someone’s property but also assumed the testator’s identity and status. The oldest son was normally made the heir whose first duty was to see to the funeral of the deceased. An heir not only acquired the property and the rights of the testator but also inherited any debts which did not mean that debts were paid out of the estate and he got what was left. Instead, he was legally responsible for the deceased’s debts, even if those exceeded the value of the inheritance.

The shortest will consist of just four words: ‘Be X, my heir.’ This achieved all that was necessary. To be valid, a will named an heir, disinherit anyone eligible, and was written at a special ceremony with seven witnesses who were adult males, neither blind nor insane. One of the witnesses was designated the libiprens, who held up a set of scales while the will was written and signed, and all witnesses signed for the will to become valid.

Different Connotations in a Will in Ancient Rome

To include specific gifts of money or property to people other than the heir, a line called, ‘the legacy to the will’ was added, describing the property or the amount of money and the person to whom it would go. Another very common part of a will was the posthumous manumission or freeing of the testator’s favorite slave or slaves. If a person hated someone, a legacy of rope and a nail was left for them the message was that they should tie the rope to the nail and then hang themselves from it. It was illegal in a will, however, to slander the Emperor in any way.

Funerary Inscriptions in Ancient Rome

Roman tombstones included achievements, personality, and philosophy of the deceased person. (Image: Hungarian National Museum/Public domain)

Funerary inscriptions were another source to provide insight into the lives of ordinary Romans. A tombstone represented their final chance to make a statement to the people of the present and hold the possibility of speaking to people of the future.

Ancient Roman tombstones were more descriptive, often featuring lengthy epitaphs, describing the deceased person’s life, achievements or personality, offered bits of philosophy, or recorded a message that he or she wished to leave for posterity. Those funerary inscriptions preserved data about the lives, achievements, and aspirations of average Romans.

Right to Epitaphs

Tombstones were not limited to the wealthiest Romans but a broad spectrum of Roman society, from the most powerful aristocrats to the humblest artisans. For example, the epitaph of a member of the illustrious Scipio family, ‘elected to the highest offices in the government, had conducted a successful military campaign, served as aedile, consul, and censor.’ Simultaneously, simple craftsmen like ‘Gaius Atilius, son of Gaius, a cobbler of soldier’s boots,’ or merchants like ‘Lucius Clavius, freedman of Lucius, olive oil dealer from the Carinae district,’ and even slaves like ‘Zeuthus, barber, and slave of Aulus Plantius.’

Writings on the Epitaphs

Some tombstones preserved the careers of public entertainers such as Gladiators. One read: ‘To the departed spirit of Marcus Antonius Niger, veteran gladiator of the Thracian style. He lived 38 years and fought 18 times. Flavia Diogenes paid for this monument to be made for her well-deserving husband.’ Another epitaph recorded the tragic story of a child who raced chariots but apparently died in a crash: ‘I, who rest here, was named Florus. I was a child charioteer who wanted to race swiftly but was even more swiftly overtaken by death. Ianurius put up this monument to his dear adopted son.’

Funerary Inscriptions about Women

Funerary inscriptions revealed that many women worked. Many of them were doctors. Esimerkiksi:

‘To the departed spirit of Julia Saturnina, 45 years of age, wonderful wife, excellent physician, most blameless woman. Erected by her husband Cassius Philippus out of gratitude. She lies here, and may the earth rest lightly upon her.’

Funerary inscription of women revealed that most of them were educated and had great careers in medicine, education, and accounting. (Image: Flickr: Vibia. Author: Iessi, 10 October 2006./CC BY 2.0/Public domain)

Other professions attested to women’s tombstones included scribe: ‘To Hapate, short-hand writer of Greek. She lived for 25 years. Pittosus erected this monument to his most affectionate wife,’ or merchant: ‘Thymele, Marcella’s dealer in silk’ or actress: ‘Luria Privata, an actress in mime shows, lived 19 years. Bleptus made this monument.’

Tämä on transkriptio videosarjasta Rooman valtakunta: Augustuksesta Rooman kaatumiseen. Watch it now, on Wondrium.

Epitaphs of Men

The epitaphs of men also illustrated a variety of jobs, from humble laborers like ‘Publius Marcius Philodamus, construction worker, freedman of Publius,’ or those with more specialized careers: Here lie the bones of Quintus Tiburtinus Menolavus, freedman of Quintus, who made living slaughtering animals for sacrifices.’ Some men took great pride in their jobs, as in the case of a teacher whose epitaph stated:

‘Having left the famous city of Bithynia Nikaia as a young man, I came to the land of the Italians, and in the sacred city of Rome, I taught mathematics and geometry. This is the monument that I, Basileus, made, having paid for the work by making a living with my mind.’

Common Questions about Epitaphs and Funerary Inscriptions in Ancient Rome

An epitaph often features lengthy inscriptions , describing the deceased person’s life, achievements or personality, offering bits of philosophy, or a message that he or she wished to leave for posterity.

Epitaphs are important as those give a glimpse of the deceased person’s personality, career, and personal life. It also was a way to praise them after they were gone.

The funerary inscription is a source to provide insight into the lives of deceased Romans, representing their chance to make a statement to the people of the present. Funerary inscriptions preserved data about the lives, achievements, and aspirations of average Romans.


T he Thracian Tomb of Sveshtari

All Thracian tribes built amazing tombs for their rulers. The burial mounds in the Kazanluk area alone number more than 500 and most of the Thracian tombs are of the Mycenaean beehive type. One of them has its unique and realy amazing architectural style and this is the Thracian tomb of Sveshtari.Discovered in 1982 near the village of Sveshtari, this 3rd-century B.C. Thracian tomb reflects the fundamental structural principles of Thracian cult buildings. The tomb has a unique architectural decor, with polychrome half-human, half-plant caryatids and painted murals. The 10 female figures carved in high relief on the walls of the central chamber and the decoration of the lunette in its vault are the only examples of this type found so far in the Thracian lands. It is a remarkable reminder of the culture of the Getes, a Thracian people who were in contact with the Hellenistic and Hyperborean worlds, according to ancient geographers.

Built in the first half of the 3rd century BC, for a Thracian king, the tomb from Sveshtari is richly ornamented. The chamber was decorated as a facade of a temple which depicted a horseman who takes a golden garland from the hands of a goddess with a religious procession following her. Two funerary beds, human bones and grave offerings were discovered in the central chamber. It probably belongs to the Getae tribe.


Funeral banquet.

Rectangular marble slab. Two pilasters with capitals and without bases support an epistyle made by a smooth architrave.

In the center of the scene, a dead man is lying on a bed with high legs his chest is bare and slightly in three-quarters, his legs are stretched toward left and covered with a drapery. The bearded head is portrayed exactly in profile. The man’s left arm is leaning on two pillows, while the right arm is stretched in front of him, and his hand is holding a “kylix”, used to receive the wine tapped with an “oinochoe” by a naked youth from a large “dinos” placed on a cylindrical support.

At the right corner of the slab, a young woman is sitting on a chair her lowered head is portrayed in profile toward the left, and the left arm is bent at right angle: her left hand is holding an alabastron, and the right a small and indistinct object, presumably a buffer or a recipient for perfume. The young woman is wearing a chiton with sleeves and a himation covering the lower part of her body and the legs the feet wear thin sandals.

In front of the bed a trapezoidal table is carved. Under the table, a greyhound is eating some food remains fallen on the floor.
On the right upper part of the scene, above the young woman, a round mirror is shown to the left side, above the head of the youth, a Corinthian helmet and a Thracian shaped shield (“pelta”) are carved.

This work is remarkable both for the quality of the composition and for the skill of the artist an atmosphere of nobility and serenity pervades from this bas-relief: this carved slab shows the happiest qualities of the Ionian art and the achievement of a masterwork.Kommentit:

 1. Saran

  Meidän välillämme sanotaan, että sinun tulisi yrittää tarkastella google.com

 2. Yanisin

  It's easier to hit your head against the wall than to implement all this in its normal form

 3. Alphonso

  Understandably, many thanks for the info.

 4. Hamlett

  No, olen samaa mieltä lauseestasiKirjoittaa viestin